Kamp

Zadnjih nekoliko godina posebno je izražena želja ljudi za putovanjima i upoznavanjem novih mjesta širom planete Zemlje. Tokom tih putovanja mnogi od njih posjete mjesta poput naših radi odmora ili noćenja na otvorenom.

Upravo zbog njih smo otvorili naš kamp, gdje je na posebno pripremljenim mjestu omogućen boravak do 40 osoba, u 20 šatora. Kamperi mogu koristiti i svoju opremu, a na raspolaganju im je i parking prostor. Svi naši resursi su im takođe na raspolaganju.

Kampovanje postaje sve popularnija aktivnost, posebno u zemljama Zapadne Evrope. Kroz naše krajeve veoma često prolaze ljudi na putu prema drugim zemljama. Nalazimo se na tranzitnom području između istoka i zapada, sjevera i juga, što je posebna strateška prednost. Zbog toga smo spremni da se uhvatimo u koštac i sa takvim izazovima.

Kamp Primaprom Mlinska Rijeka ** na raspolaganju je svima vama koji želite da ga koristite na ovakav način. Dobro došli!

Cijena korištenja kampa je 25,00 KM po danu.

+387 65 227 744

Rezervišite svoje mjesto!